เครื่องคุมจังหวะหัวใจ

admin

เครื่องคุมจังหวะหัวใจ เป็นเครื่องที่ใช้ในการควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ตัวเครื่องจะเป็นตัวที่ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เพื่อทดแทนคลื่นหัวใจที่หัวใจผลิตขึ้นมาเอง เครื่องคุมจังหวะหัวใจ จะเอาไว้ใช้สำหรับรักษาโรคหัวใจเสียจังหวะ

เครื่องคุมจังหวะหัวใจ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

  1. เครื่องคุมจังหวะหัวใจเมื่อหัวใจเต้นช้า หรือที่เราเรียกกันว่า เพซเมเกอร์ Pacemaker
  2. เครื่องคุมจังหวะหัวใจชนิดควบคุมได้ทั้งเร็วและช้า หรือเรียกย่อๆ ว่า ไอซีดี ICD

สำหรับการติดเครื่องคุมจังหวะหัวใจให้แกผู้ป่วยโรคหัวใจเสียจังหวะ ในตอนแรกๆ ผู้ป่วยอาจจะมีความรู้สึกที่น่ารำคาญ แต่สักพักก็จะชิน และไม่มีการต้านทานจากร่างกายเพราะทำจากวัสดุที่เข้ากับร่างกายเราเป็นอย่างดีด้วยเทคโนโลยีฯสมัยใหม่

สำหรับการทำงานของเครื่องคุมจังหวะหัวใจทั้งสองชนิดนั้นมีการทำงานที่คล้ายคลึงกับ เพียงแต่ต่างกันตรงที่สามารถควบคุมจังหวะหัวใจให้เป็นอย่างไร ลักษณะของเครื่องจะเป็นเครื่องเล็กๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงแค่ 5 เซนติเมตรเท่านั้นเอง

Next Post

เครียดมากก็ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ!!!

ความเครียด เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนเราดำเนินชีวิตอ […]

Subscribe US Now