คำแนะนำการรับประทานยาคุมกำเนิด

admin

ในการรับประทานยาคุมกำเนิดนั้นเวลาในการรับประทานยาควรเป็นเวลาเดียวกันในทุกๆวัน อย่างเช่น 8 โมงเช้า ก็ 8 โมงเช้าทุๆวัน หากวันไหนที่ลืมรับประทานยาไปและนึกขึ้นได้ภายใน 12 ชั่วโมง ก็ให้รีบทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เพราะการขาดการรับประทานยาไม่ตรง ประสิธิภาพของยาจะด้อยต่ำลง

ทั้งนี้อาจก็ให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ โดยหากท่านลืมรับประทานยาเกิน 12 ชั่วโฒงไปจริงๆ วันถัดมาให้ทานเช้า 1 เม็ด และเย็น 1 เม็ด โดยถ้าลืมทานไป 2 วันให้ทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดเช่นกัน ไม่ควรทานวันนึง 3 เม็ดเลย โดยหากมีเพศสัมพันธ์ในช่วบนี้ให้ใช้การคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นๆร่วมไปด้วย

ในเรื่องการรับประทานยาคุมกำเนิดหลังจากการคลอดบุตร โดยให้สาวๆเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดหลังจากที่คลอดไปแล้ว 1 เดือน  โดยถ้าในขณะนั้นมีน้ำนมออกมามากให้สาวๆ เลือกรับประทานยาคุม 35 เม็ด ที่ประกอบได้ด้วยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพียงอย่างเดียวในปริมาณที่ต่ำ

ข้อควรระวังคือกฃหากเริ่มทานยาคุมในขณะที่น้ำนมยังไม่มานั้นอาจจะส่งผลให้น้ำนมมาน้อยลงกว่าปกติได้  อีกทั้งไม่ควรรรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี หากต้องการการคุมกำเนิดมากกว่านั้นแนะนำว่าใก้เลือกการคุมกำเนิดด้วยการทำหมัน ใส่ห่วงอนามัย หรือสวมถุงยางอนามัยแทน

Next Post

เชื้อราในช่องคลอด

การเป็นเชื้อราในช่องคลอดคุณผู้หญิงทุกๆคนสามารถเป็น […]

Subscribe US Now